Behovspaketering

Behovspaketering är en metod som skapats för att fånga upp verkliga behov och presentera dem på ett sätt som stimulerar och engagerar innovativa personer och företag att utveckla nya produkter och tjänster.

”Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet”
Källa: Wikipedia

 
 

Bakgrund:


Metoden behovspaketering är framtagen av Gustaf Cavalli som är en av grundarna till tjänsten En bra plats. Sedan 2009 har han jobbat med att implementera ett nytt sätt att erbjuda anhöriga stöd via en digital plattform och ett arbetssätt som bland annat innefattar en brygga mellan kommun och landstings olika verksamheter.

Behovspaketering som metod har växt fram som en möjlig lösning på behovet att få fler aktörer att engagera sig inom sektorn hälsa och sjukvård men har visat sig vara lika relevant inom alla typer av områden där man önskar stimulera innovation.

Kontakt: info@behovspaketering.se

Exempel där behovspaketering tillämpats:


True Challenge
Vård- och omsorgsförvaltning i Helsingborg bjöd i maj 2017 i samarbete med En bra plats in till True Challenge Hackathon. Från äldre och personer med funktionsnedsättning samlades det in behov och skapades behovspaket som sedan utvecklare utmanades att hitta lösningar till.

Under 24h förvandlades Mindpark i Helsingborg till en kreativ verkstad där medverkande tillsammans i team gav sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov.

 
 

© 2017 Edu Med AB